top of page

„Polonia” w paradzie w Glenview

4 July 2014

W ubiegły piątek 4-tego lipca, w miasteczku Glenview przy skrzyżowaniu  ulic Harlem i Central odbyła się coroczna parada celebrująca święto niepodległości USA. Brali w niej udział nie tylko mieszkańcy Glenview, ale również przedstawiciele urzędu, dystryktu, różnego rodzaju biznesów,  klubów sportowych i grup etnicznych. Jedną z nich była reprezentacyjna grupa dzieci , młodzieży i rodziców zespołu pieśni i tańca „Polonia” pod kierownictwem Anny Krysińskiej i Jaclyn Krysiński oraz założycielki Cecyli Rożnowskiej. Młodzi tancerze w tradycyjnych strojach ludowych regionu krakowskiego zaprezentowali piękny repertuar polskich folklorystycznych pieśni i tańców. Polska grupa wzbudziła wielkie zainteresowanie wśród szerokiej rzeszy obserwatorów siedzących wzdłuż całej trasy, swoim ubiorem, śpiewem oraz tańcem, po którym zbierali duże owacje. Dodajmy, że zespół „Polonia” to jedyna polonijna grupa zaproszona do udziału w tej paradzie. Dziękując wszystkim tancerzom za uczestnictwo i wspaniały pokaz ich tanecznych umiejętności, pragnę przypomnieć, że w lipcu najstarsza grupa będzie brała udział w XVI Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie oraz Międzynarodowym Festiwalu w Grecji. W obu państwach wystąpią z wyjątkowo ciekawym programem artystycznym, który ciężko dopracowywali  przez ostatnie kilka miesięcy. Życzymy im powodzenia i świetnej zabawy i czekamy na szybkie relacje i piękne zdjęcia.

Tekst i zdjęcia

Dorota Romek

bottom of page