top of page
Wreczenie Nagrody Kultury 2015

06 November 2015

W ubiegłą niedzielę, 25 października 2015, podczas corocznego bankietu Kongresu Polonii Amerykańskiej w sali bankietowej „Białego Orła” w Niles, odbyło się uroczyste wręczenie nagród i honorowych wyróżnień Polsko-Amerykańskiego Dziedzictwa.

Okoliczność zaszczyciło swoją obecnością wiele ważnych i znanych osobistości, przedstawicieli środowiska polonijnego. Cześć artystyczną uświetnił folklorystycznym śpiewem i tańcem zespół „Polonia”, hymny narodowe zaśpiewała Aleksandra Podowska, koncert skrzypcowy wykonała Aleksandra Kwaśny przy fortepianowym akompaniamencie Mieczysława Dziś.

Spośród wielu zasłużonych osób, prestiżowymi nagrodami uhonorowano 7 laureatów; ks. Ryszarda Miłka, proboszcza parafii św. Franciszka Borgii, polskiego pochodzenia sędzinę Diann Marsalek, Ireneusza Wróblewskiego, prezes Fundacji Daru Serca Dorotę Małachowską, Romualda Matuszczaka, oraz prof. Dr. Marka Rudnickiego za ich przykładną postawę obywatelską, wytrwałą służbę publiczną, oryginalność i kreatywność, aktywność twórczą, oraz cenną działalność filantropijną. Gratulacje. 

Dyrektor artystyczny zespołu Pieśni i Tańca „Polonia”, pod patronatem Zjednoczenia Polsko-Rzymsko-Katolickiego, Anna Krysińska została obdarowana nagrodą Kultury 2015.

W imieniu tancerzy wszystkich grup wchodzących w skład zespołu „Polonia”, Rodziców, Kadry Instruktorskiej oraz Choreograficznej na czele z założycielką Cecylią Rożnowską pragnę złożyć Annie Krysińskiej serdeczne gratulacje, wyrazy głębokiego szacunku, powodzenia, jak również życzenia dalszych, wielkich sukcesów.  

                                                                        Tekst i zdjęcia, Dorota Romek

bottom of page