top of page

Jubileusz 100-lecia Parafii św. Władysława

June 2014

W niedzielę 8 czerwca br. parafia św. Władysława świętowała 100-lecie istnienia. O 11:00 odbyła się uroczysta dziękczynna Msza Święta pod przewodnictwem kardynała Francis George'a OMI. Wśród koncelebransów był ks. biskup Andrzej Wypych, odpowiedzialny za polonijne duszpasterstwo w Chicago. Ksiądz biskup jeszcze jako młody kapłan posługiwał w naszej parafii będąc tutaj Wikarym w latach 1985-86. Polskich jezuitów, którzy od roku przejęli pieczę nad parafią, reprezentował o. Prowincjał Wojciech Ziółek SJ z Krakowa oraz o. Jerzy Sermak SJ, miejscowy przełożony polskich jezuitów pracujących w Chicago. Bardzo licznie dopisali też księża z sąsiednich parafii oraz wcześniejsi duszpasterze Władysławowa.

W homilii kardynał Francis George nawiązał do święta Zesłania Ducha Świętego, którego poznaje się po działaniu. Ów Duch tworzy jedność Kościoła, również w wymiarze lokalnej wspólnoty jaką jest parafia. Duch jednoczy dla konkretnej misji jaką jest głoszenie Dobrej Nowiny. Duch Święty podtrzymuje- ludzie się zmieniają, przychodzą i odchodzą, a parafia, wraz z jej zadaniem ukazywania twarzy Chrystusa każdemu, nadal trwa. „Każdy z Was, przez chrzest i bierzmowanie, staje się twarzą Jezusa, w tym konkretnym czasie i w tym konkretnym miejscu” powiedział do zebranych wiernych kardynał. Na zakończenie kardynał George podziękował wszystkim księżom, którzy parafię prowadzili do tej pory oraz jezuitom sprawującym od niedawna opiekę duchową i administracyjną nad św. Władysławem.

Na koniec Eucharystii podziękowania, gratulacje oraz życzenia dla parafii złożył J.E. ks. biskup Andrzej Wypych. Przywołał początki swej pracy na amerykańskiej ziemi, właśnie tu u św. Władysława, i z ogromną serdecznością wyraził się o pracujących tu kapłanach, wspominając szczególnie bliskiego jego sercu księdza Żmiję. Docenił też wysiłki pokoleń parafian, z których wielu odeszło już do Pana. Następnie przemówił o. Wojciech Ziółek SJ, dziękując ks. kardynałowi za zaufanie względem polskich jezuitów oraz potwierdził ich gotowość i chęci do dalszej pracy u św. Władysława. W imieniu parafian słowa wdzięczności dla chicagowskiego arcybiskupa przekazał Craig Holuj.

W liturgii, oprócz licznie zgromadzonych parafian, uczestniczyli reprezentanci różnych grup i instytucji. Z polskiej placówki dyplomatycznej w Chicago udział wziął Zastępca Konsula Generalnego pan Robert Rusiecki. Dystrykt 30 reprezentował alderman Ariel Reboyras. Przedstawicielami Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce byli pan prezes Joseph Drobot oraz państwo Mark i Anna Sokolowski. Kongres Polsko-Amerykański reprezentowała pani vice-prezes Zofia Borys. Obecni byli przedstawiciele działających przy parafii szkół: dyrektor amerykańskiej St. Ladislaus School Catherine Scotkovsky oraz Polskiej Szkoły im. T. Kościuszki pani prezes Agata Kowalkowska oraz pani dyrektor Urszula Gawlik. W pełnym umundurowaniu straż honorową pełnili członkowie Stowarzyszenia Ułanów Polskich im. Tadeusza Kościuszki w Chicago, Stowarzyszenia historycznego Armii Polskiej 12 Pułku Ułanów Podolskich oraz Rycerze Kolumba.

Po Mszy uczestnicy zaproszeni zostali do wspólnego pamiątkowego zdjęcia z ks. kardynałem oraz do zwiedzenia wystawy prezentującej historię parafii św. Władysława. Przy tej okazji dziękujemy panu Andrzejowi Brach i wszystkim innym którzy udostępnili fotografie. Ekspozycji przygotowanej przez panie Elżbietę Gandy i Małgorzatę Skowron oraz panów Stanisława Dziekana i Zbigniewa Podrazę, towarzyszył poczęstunek serwowany przez członków działającego przy parafii Klubu Polskiego, kierowanego przez panią prezes Czesławę Giedrojć. 

Po południu dalsza część świętowania miała miejsce w Jolly Inn podczas jubileuszowego bankietu. Prowadzeniem bankietu zajmowali się Mirosław Niewiński oraz Katarzyna Sas. Ponad 300 uczestników miało okazję by posłuchać śpiewu dziecięcej grupy muzycznej z parafii św. Władysława „Promyczki Pana Boga”, dyrygowanej przez p. Justynę Koc. „Promyczki” na bankiecie świętowały swój mały jubileusz 10-lecia istnienia. Ogromną atrakcją dla wszystkich był występ zespołu taneczno-muzycznego Polonia pod kierunkiem pani Anny Krysinskiej, prezentującego tańce takie jak walc i polonez oraz śpiewającego kilka patriotycznych utworów.

By zadbać nie tylko o podniebienia, w trakcie obiadu coś miłego dla ucha, podtrzymującego radosny nastrój świętowania, zaserwowało trzech młodych, przystojnych muzyków „Pawełek Trio” w składzie: Konrad Pawełek (klarnet), Matthew Bordoshuk (klarnet) oraz Conner Hollingsworth (kontrabas). Artyści wykazali się nie tylko kunsztem w samej grze, ale również w doborze wykonanych utworów wpisujących się w klimat miejsca, okoliczności i uczestników bankietu.

Po posiłku nastąpiła konsumpcja jubileuszowego tortu, którego pierwsze cięcie wykonał J. E. ks. biskup Andrzej Wypych razem z Aldermanem Arielem Reboyrasem. Pan Reboyras zaskoczył bardzo mile wszystkich ogłaszając i odczytując uchwałę uznaniowo-gratulacyjną Rady Miasta Chicago wraz z życzeniami dla parafii św. Władysława podpisaną przez burmistrza miasta Chicago Rahma Emanuela. To zaszczyt dla naszej parafii, że jesteśmy zauważani nie tylko przez wzgląd na religijną formację wiernych, ale również przez wkład w tworzenie życia społecznego miasta Chicago.

Na koniec uhonorowano również zasłużone dla parafii osoby. Wyrazy wdzięczności otrzymali ponad 94-letni Stanisław Kielar, weteran walk o Monte Cassino, wciąż aktywny członek parafii oraz siostra Bernadine Wachowiak, nazaretanka, od 25 lat pracująca w parafii jako DRE (Director of Religious Education). Ojciec Proboszcz Marek Janowski SJ podziękował także za duchowe wspieranie parafii członkom Sodalicji Różańcowej, najstarszej wciąż działającej grupy parafialnej na Władysławowie, która również obchodzi 100-lecie swego istnienia.

Uczestnicy bankietu otrzymali pamiątkową księgę jubileuszową, w której chętnie gromadzili autografy obecnych na przyjęciu duszpasterzy Władysławowa.

Bogu niech będą dzięki za wszystkich, którzy swą modlitwą, pracą i ofiarnością przez te 100 lat przyczynili się do obecnego kształtu wspólnoty parafialnej św. Władysława i sprawili że dziś mamy co świętować. Jak podkreślał ks. bp Wypych świętowanie 100-lecia to nie tylko patrzenie wstecz i dziękczynienie. „To nie jest koniec, to jest dopiero początek nowej pracy, aby ci którzy przyjdą, są już z nami, i będą po nas, umieli kontynuować ten piękny wyraz naszej polskiej kultury, głębokiej wiary, a nade wszystko miłości, która nas wszystkich łączy”, tymi słowami podsumował uroczystości polonijny hierarcha.

Choć główne obchody są już za nami, nadal chcemy wspólnie świętować dlatego zapraszamy w niedzielę 29 czerwca br. do naszego kościoła by obejrzeć wystawę prezentującą stuletnią historię Władysławowa połączoną ze smacznym poczęstunkiem oraz pokazem zdjęć z budowy kościoła.

DMsj

bottom of page